Εταιρία Ξενοδοχειακής & Τουριστικής Αναπτύξεως Α.Ε.


Παρθενώνος 19-25, 11742, Αθήνα
ΑΦΜ 094241170, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 124073801000
Τηλ: 210-9280100, Φαξ: 210-9224320


Οικονομικά Στοιχεία 2012

Ισολογισμός 2012

Οικονομικά Στοιχεία 2013

Ισολογισμός 2013

Οικονομικά Στοιχεία 2014

Ισολογισμός 2014

Οικονομικά Στοιχεία 2015

Ισολογισμός 2015

Οικονομικά Στοιχεία 2016

Ισολογισμός 2016

Σχέδιο συγχώνευσης